ZAVRŠENI POSLOVI


ENERGETSKA EFIKASNOST U NAŠOJ KUĆISOLARNI KOLEKTORI, GREJANJE NA GAS

U okviru Projekta energetske efikasnosti,„Amiga" je obezbedila kredit za rekonstrukciju svoje administrativno tehničke zgrade na Pogonu 2, koja podrazumeva toplotnu izolaciju fasade i zamenu kompletne postojeće stolarije aluminijumskom. Postavljanjem gasnih kondenzacionih kotlova izvedena je konverzija dosadašnjeg načina grejanja na električnu energiju. Osim toga, u toku je i investicija postavljanja solarnih kolektora kojom će se vršiti grejanje sanitarne vode.ZAMENA AZBESTNOG KROVA l RASVETE NA HALI 4 U POGONU II

Ovaj veliki poduhvat odrađen je uz sredstva dobijena po osnovu projekta energetske efikasnosti koji je "Amiga" uradila u sopstvenoj režiji i koji je obuhvatio zamenu kompletnog krovnog pokrivača na 4200 kvadratnih metara i zamenu postojećeg industrijskog osvetljenja sa živinim sijalicama, sa svetiljkama najnovije tehnologije, sa LED izvorima svetla čime se postiže bolji kvalitet osvetljenja i istovremeno velika ušteda u potrošnji električne energije. Ova značajna investicija vrednosti oko 220 hiljada eura realizovana je u sopstvenoj režiji.
Očekivani efekti ulaganja u energetsku efikasnost biće isplativi u roku od 5-6 godina u pogledu smanjenja potrošnje energije, dok će se poboljšanje uslova rada osetiti odmah. Poštujući standarde ISO 14001, „Amiga" je u okviru Projekta energetske efikasnosti realizovala i rekonstrukciju krovnog pokrivača, odnosno zamenu postojećih azbestnih ploča na Hali 4 na Starom aerodromu i rekonstrukciju postojećeg osvetljenja. Azbestne ploče zamenjene su sendvič panelima debljine 60 milimetara. Planirano je i postavljanje svetlosnih kupola od klirita pomoću kojih će se, pored dodatnog osvetljenja hale, vršiti i provetravanje.

SADRŽAJ