NOVE PROIZVODNE LINIJE l ENERGETSKA EFIKASNOST


SARADNJA SA PREDUZEĆEM„VARSTROJ"

U procesu zavarivanja i obrade materijala deformacijom sečenjem, „Amiga", uglavnom (više od 90 odsto) koristi opremu „Varstroja", od običnih aparata za zavarivanje, do profesionalnih CO2 aparata. „Varstroj" ima veoma kvalitetan servis te opreme u predstavništvu u Kraljevu, koje nas maksimalno prati kao svog velikog kupca. - Veoma važna stavka kod zavarivanja su prirubnice na debelo-zidnim cevima velikog prečnika, pa smo u saradnji sa „Varstrojem" isprojektovali i zajedno postavili liniju za zavarivanje sa robotima fiksnim i pokretnim ukupne dužine 18m. Cevi se prethodno odsecaju i pripremaju za zavarivanje, takođe na automatskoj liniji, čime se omogućava prodor "cevi kroz cev", odnosno "valjak kroz valjak". To je podiglo kvalitet i brzinu varenja, što se na poslu u Gabonu i Sportskoj hali u Kraljevu pokazalo kao pravi pogodak, jer su varovi bili izuzetno kvalitetni: nije bilo „nagomilavanja, niti preteranih „zazora" koje je trebalo popunjavati - keže za „Viziju 6" Hranislav Kočović, rukovodilac Sektora za čelične konstrukcije. Prema njegovoj oceni, saradnja sa preduzećem „Varstroj" bila je više nego delotvorna, a inženjeri „Amige" znali su kakvu mašinu žele i maksimalno su pomagali stručnjaci ma „Varstroja" u delu programiranja i rešavanja tehničkih problema.NOVE PROIZVODNE LINIJE

Koristeći iskustvo zavarivanja sa robotima "Amiga" je postavila novu proizvodnu robotizovanu liniju za sabirna sredstva za fabriku „Fiat automobili Srbija" (FAS)u Kragujevcu. - To su kontejneri za prevoz repromaterijala, delova iz kojih se sklapa automobil. Pošto „Fiat" Srbija još uvek nema kooperante u Kragujevcu i okolini, delove automobila još uvek dovoze iz raznih krajeva Evrope. Za taj prevoz potrebni su im specijalizovani kontejneri u koje se kvalitetno pakuju delovi od kojih se sklapa automobil, kako tokom transporta ne bi došlo do njihovog oštećenja. „Amig'fje povereno da uradi male kontejnere u koje se pakuju ti delovi.

Za sada, u pitanju je probna serija od više od 400 komada, ali će im, kako očekuju u FAS-u, sa rastom proizvodnje biti potrebno verovatno 10.000 takvih kontejnera. Da bismo mogli da postignemo kvalitet i količinu, obratili smo se „Varstroju" i napravili smo na robotima alate i povezali opremu za zavarivanje, tako da smo i taj deo završili - objašnjava Kočović.
Nova „plazma"

Zbog potreba proizvodnje, pored postojeće plazme i lasera, "Amiga" je od firme "MesserTehnogas" kupila novu plazmu dimenzija 6x3m za precizno sečenje lima do 20mm debljine i ista je puštena u rad krajem decembra prošle godine.Dvostrana saradnja

Princip Amiginog poslovanja podrazumeva da saradnja bude dvosmerna, odnosno kad god je to moguće da se u međusobnoj kompenzaciji odrade poslovi ili nabavi neophodna oprema. Ovakvih primera saradnje u Amiginom poslovanju ima više, pri čemu ističemo nekoliko karakterističnih kao što su:
- navedeni primer saradnje sa firmom "Messer"sa kojom godinama sarađujemo po pitanju nabavke velikih količina tečnih gasova za za varivanje i sečenje i već pomenute opreme za rezanje, a za koju "Amiga" izvodi skoro sve radove rekonstrukcije i dogradnje objekta i proizvodnju kontejnera za boce za tehničke gasove.
- takođe, ističemo saradnju sa "Metal - cinkarom" iz Ćuprije i Indije kod kojih cinkujemo najveći deo naših proizvoda, ali smo za njihove potrebe u kompenzaciji izgradili novu proizvodnu halu u Ćupriji po sistemu "ključ u ruke".
Pravi primer saradnje u dva smera predstavlja i priča o načinu na koji partnerske odnose razvijaju„Amiga" i kompanija „Metalac" iz Gornjeg Milanovca.„Amiga" je, najpre, bila direktan kupac njihovih proizvoda koje je distribuirala kroz svoju maloprodaju, a onda izvođač elektro radova i infrastrukturnih radova na električnim instalacijama na novoj Upravnoj zgradi. Iza tog posla, usledio je novi - izgradnja fudbalskog stadiona koji će predstavljati jedan od najlepših i najkompletnijih stadiona u našoj zemlji. Kompanija „Metalac" stadion poklanja zaposlenima, igračima sedam klubova koje sponzoriše i koji nose ime kompanije, kao i svim građanima Gornjeg Milanovca.SADRŽAJ