NOVI POSLOVI


HALA SPORTOVA "RIBNICA"

Naše preduzeće kao lider Konzorcijuma sa lokalnim firmama "YU Keops" i "Valve profil" već uveliko izvodi radove na izgradnji Sportske hale "Ribnica" u Ribnici. Investitor ovog projekta je Grad Kraljevo preko Direkcije za planiranje i izgradnju "Kraljevo" a vrednost investicije oko šest miliona evra, od čega polovinu obezbeđuje Republika Srbija, a do sada je obezbeđeno oko 70% sredstava.
Posle grubih građevinskih radova, sledi montaža čelične konstrukcije, koja se već radi u našoj proizvodnji, pokrivanje objekta i fasada. Očekujemo da će, uz veći napor pre svega „Amige", kao nosioca posla i investitora na obezbeđenju preostalog dela investicija planiran rok biti ispoštovan i da će Kraljevo krajem ove godine konačno dobiti modernu halu sportova.
Hala sportova je projektovana prema uslovima FIBA, IHF i FIVB, ukupne bruto površine 9.147kvadratnih metara, a moći će da primi oko 3.300 gledalaca. U njoj će se odigravati međunarodne rukometne, košarkaške i odbojkaške utakmice i druge sportske manifestacije, a krov nad glavom dobiće i naši sportisti za potrebe treninga i lokalne turnire. Hala će imati sve prateće sadržaje, tehnički i energetski blok, prostor za VIP posetioce i novinare, konferencijske sale, kafić, prostor za upravu hale i igrače sa svlačionicama, sanitarnim čvorovima, teretanom. Prostor za gledaoce imaće posebne ulaze, tribine, toalete i komercijalne sadržaje, a predviđen je i poseban deo za osobe sa invaliditetom.
DIGITALNA TELEVIZIJA

Sa Ministarstvom kulture, informisanja i informacionog društva „Amiga" je potpisala vrlo značajan ugovor koji podrazumeva proširenje kapaciteta za digitalno emitovanje u našoj zemlji. Projekat „Izgradnja i projektovanje infrastrukture sistema za emitovanje i distribuciju digitalnog televizijskog signala na teritoriji Republike Srbije" finansira ovo resorno ministarstvo, a njegov krajnji korisnik je preduzeće „Emisiona tehnika i veze" (ETV), koje je osnovala država sa namerom da sprovede digitalizaciju sistema u Srbiji. Konkretan posao odnosi se na 25 lokacija širom Srbije, mahom onih na kojima je Radio-televizija Srbije ranije imala ili sada ima predajnike.
„Amiga" je nosilac konzorcijuma čiji članovi su i preduzeća„Kodar inženjering", koje izvodi radove zajedno sa našim preduzećem i„Kons-ing", koji je preuzeo poslove projektovanja.
- Posao podrazumeva projektovanje novih i rekonstrukciju postojećih stubova i objekata, negde se grade i novi objekti. Na nekim lokacijama suočeni smo sa nepristupačnim terenima, a radove smo, zbog velikih snežnih padavina i višednevnih minusnih temperatura u januaru i februaru, morali i da prekinemo. Stubovi su različitih visina, od 35 metara, preko 50 do 120 metara koliko su visoki novi stubovi, a biće i sanacije starih stubova od kojih su neki visoki i po 200 metara - kaže za „Viziju 6" Slobodan Petrić, zamenik koordinatora ovog projekta.
Posao je zahtevan zbog toga što Konzorcijum ima obavezu da isprojektuje kompletne radove, prikupi sve tehničke uslove i resi imovinsku problematiku (otkup lokacija, pregovori sa privatnim vlasnicima (ukoliko su neke parcele u privatnom vlasništvu), kontrola katastarskih parcela i geodetskih planova). Administrativne procedure, kao deo ovog projekta Konzorcijum je završio, predstoji da Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva sprovede procedure sa javnim preduzećem „Srbijašume" i nacionalnim parkovima. Realno je očekivati da ovaj posao bude završen - polovinom godine.TS "Vranje4"

Posle uspešno odrađenog posla za JP„Elektromreže Srbije" izgradnja TS Beograd 20 400/110 kV, dobili smo novi, izgradnju trafostanice 400/110 kVVranje 4 koja predstavlja ključnu tačku dugoročnog i sigurnog napajanja jugoistočne Srbije. Njenim uvođenjem u 400 kV mrežu obezbediće se kvalitetno napajanje električnom energijom ovog dela naše zemlje, a elektrodistributivne mreže u Vranju i Leskovcu dobiće kvalitetno napajanje sa viših naponskih nivoa.„Amiga" će ovaj posao realizovati kao podizvođač kroz konzorcijum čiji su članovi: kompanija „Siemens" Beograd, preduzeća„Elnos" Banja Luka i „Elektroistok-projektni biro". Naše preduzeće zaduženo je za građevinske i mašinske radove (izradu portala i druge mašinske opreme). Trafostanica Vranje 4 zadovoljava najviše tehničko-tehnološke svetske standarde. Kon-cepcijsko rešenje TS Vranje 4 predviđa minimalno korišćenje prostora, a usklađeno je sa najvišim standardima i urbanističkim i ekološkim zahtevima. Posle potpisivanja ugovora, u ovaj posao, koji predstavlja jedan od ključnih infrastrukturnih projekata EMS u ovoj godini, uvedeni smo početkom februara, a puštanje u pogon buduće TS Vranje 4 planirano je za prvu polovinu 2014. godine.BEDEM NA DESNOJ OBALI IBRA

Radovi na izgradnji bedema dužine oko 800 metara na desnoj strani Ibra započeti su u novembru prošle godine. Investitor je kraljevačka Direkcija za planiranje i izgradnju, a glavni izvođač radova JP„Putevi" Kraljevo. U pitanju je izgradnja saobraćajnice od Žičke ulice do pravca na koji treba da izađe nov most iz Skopljanske ulice. U toku izgradnje došlo je do promene plana same saobraćajnice. Ranije rešenje sa „T" raskrsnicom, na skretanju prema Žici, izmenjeno je u kružni tok, tako da je umnogome napravljeno bezbednije i savremenije rešenje. „Amiga" je, kao podizvođač bila angažovana za izgradnju elektroenergetske infrastrukture (šahte i cevi za potrebe kraljevačke „Elektrodistribicije") i za postavljanje javne rasvete. Na desnoj obali Ibra, uz samu reku nalaziće se dve staze: biciklistička i pešačka. Ukoliko sve bude teklo po planu, ovi radovi biće završeni do početka proleća.

SADRŽAJ