SAJMOVI, PROMOCIJE, OBUKE


SAJAM ENERGETIKE - BEOGRAD


"Amiga"je, u skladu sa tradicionalnim opredeljenjima, u oktobru prošle godine učestvovala na sedmom Sajmu energetike. Naš zanimljivo opremljen štand na manifestaciji "ENERGETIKA 2011." bio je vrlo posećen i zapažen. Pored mnogobrojnih poslovnih partnera, obišao nas je i ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić. Mimo izlagačkog dela, sajam je bio bogat pratećim stručnim programima i konferencijama.Sajam BIMEC - Milano

Sredinom novembra prošle godine, Nenad Todić, šef Službe tehnologije u našem preduzeću posetio je Međunarodni sajam posvećen mehanici i automatizaciji pod nazivom BIMEC u Milanu. On je učestvovao u b2b razgovorima koje su organizovale Privredna komora Italije (PKI) i agencija "Promos". BIMEC je sajamska manifestacija koja se održava svake druge godine i na kojoj se, uz učešće velikog broj zemalja, promovišu najnoviji trendovi u oblasti mehatronike i automatizacije u industriji pod pokroviteljstvom UCIMU (organizacije italijanskih proizvodjača alatnih mašina, robotskih sistema, automatike i pratećih komponenti).Sajam BUDMA 2012 - Poznanj (Poljska)

U organizaciji "SIEPE" "Amiga" je krajem januara učestvovala sa još sedam srpskih kompanija na Nacionalnom štandu Srbije na vodećem sajmu građevinske industrije u Centralnoj Evropi BUDMA 2012. Poznanj predstavlja najznačajniji sajamski centar u celoj Poljskoj, a svoje proizvode na njemu predstavilo je 1.420 kompanija iz 33 zemlje, sa rekordnom posetom od oko 62.000 tzv. profesionalnih posetilaca, odnosno stručnjaka iz oblasti građevine, arhitekture i drugih srodnih sektora. Tema sajma Budma 2012. ove godine bila je "Construction of the future". Predstavnici "Amige" bili su Jelena i Oliver Spasojević.Sajam MADE EXPO - Milano

Na četvrtom Sajmu arhitekture i građevinarstva MADE EXPO, koji je početkom novembra prošle godine održan na prostoru novog milanskog sajma, učestvovali su inženjeri "Amiginog" predstavništva u Beogradu Božidar Ljubičić i Igor Atanacković. To je centralni događaj građevinske struke koji promoviše inovacije i tehnološka stručna otkrića. MADE EXPO ima promotivnu kampanju na temu „Signali budućnosti". U pitanju je ideja putovanja u budućnost sadašnjih gradova što predstavlja jednu od najpotpunijih i stimulativnih internacionalnih susreta svih na-jinovativnijih trendova u arhitekturi, izgradnji i dizajnu. Proizvodi i rešenja koje su na sajmu MADE EXPO našle hiljade posetilaca nude načine rešavanja jednog od najvećih izazova ćele EU: kako smanjiti potrošnju energije kroz ekološko i tzv. " prijateljsko" građenje.Sajam EKONOMIJA SPORTA - Beograd

Naše preduzeće učestvovalo je, krajem prošle godine, na Prvom međunarodnom sajmu "Ekonomija sporta" čiji je prvenstveni cilj bio okupljanje korporacija koje su već realizovale velike infrastrukturne projekte u ovoj oblasti u zemlji i inostranstvu. Ekonomija sporta važi za jednu od najbrže rastućih grana svetske privrede, dok je u Srbiji praktično u povoju, što bi već ove godine, nakon usvajanja neophodne zakonske regulative, trebalo da se promeni. Učesnici su ocenili da, u jeku globalne ekonomske krize i Srbija treba da iskoristi činjenicu da je ekonomija sporta jedna od retkih privrednih grana sa rastom prihoda, pa će ova manifestacija postati tradicionalna. "Amiga" je na sajmu "Ekonomija sporta" imala svoj štand i prezentovala izgradnju sportskih objekata.Regionalna konferencija
ENERGETSKA EFIKASNOST ŽELEZNICE - Beograd

Prošla 2011. godina u Srbiji je bila proglašena za godinu energetske efikasnosti, a Železnice Srbije pridružile su se njenom obeležavanju u novembru organizovanjem regionalne konferencije "Energetska efikasnost Železnice u funkciji održiveg razvoja" na kojoj je učestvovala i "Amiga". Rast proizvodnje energije u svetu manji je od rasta njene potrošnje, pa je prema recima generalnog direktora "Železnica Srbije" Milovana Markovića, osnovna ideja ovog skupa bila okupljanje stručnjaka iz regiona u cilju nalaženja zajedničkih projekata i pokretanja poslovnih inicijativa u ovoj oblasti koje bi finansirala i Evropska unija, a "Amiga" se predstavila svojim štandom. U radu ovog skupa koji je imao oko 150 učesnika, pored brojnih domaćih i stranih preduzeća predstavili su se i "CEDEF" Agencija za energetsku efikasnost Srbije, Evropska banka za obnovu i razvoj, kao i predstavnci Železnica i stručnjaci u ovoj oblasti iz zemalja u regionu.PROJECT MANAGEMENT - OBUKA PO PMI METODOLOGIJI

Sa osnovnom idejom da se mlađe kolege raznih tehničkih struka osposobe za korišćenje programa Microsoft Project, koji služi za planiranje realizacije projekata i za praćenje njihovog izvršenja, u "Amigi" je koncipirana serija predavanja, čiji je moderator bio Slobodan Petrić, inženjer našeg preduzeća u Predstavništvu u Beogradu. Na prvom predavanju u Kraljevu prezentirane su osnove teorije vođenja projekata (Project Management) i dati osnovni principi i smernice, a zatim je nastavljen prvi deo kursa koji se bavi neposrednim korišćenjem programa Microsoft Project. Planirano je da ova zamisao bude realizovana u nekoliko ciklusa i da obuhvati što veći broj kolega, kako bi se u međuvremenu oni samostalno bavili planiranjem aktivnosti, kadrovskih, tehničkih kapaciteta i finansijskih efekata na svojim objektima od ugovaranja do primopredaje.ČELIČNE KONSTRUKCIJE VELIKIH RASPONA - ČAČAK

Na poziv čačanskog Regionalnog odbora građevinskih inženjera, projektanata i izvođača Inženjerske komore Srbije, krajem prošle godine naši stručnjaci su prezentirali nekoliko specifičnih real-izovanih projekata velikih raspona, kao što su: stadion u Gabonu, arheološko nalazište Lepenski vir, sportska hala Zrenjanin i stadion u Gornjem Milanovcu. Interesovanje za ovu prezentaciju bilo je veliko, a prezentovane informacije dobile su velike pohvale.

  NOVA RADNA MESTA, OBUKE I OSPOSOBLJAVANJALjudski resursi su najvažniji deo svake firme.„Amiga" je poslovnu 2010. godinu završila sa 442 radnika. Na kraju prošle, 2011. godine naše preduzeće imalo je 547 radnika, što znači da za godinu dana imamo 105 novoprimljenih radnika. Kad je u pitanju struktura zaposlenih,„Amiga" ima više od 60 visokoobrazovanih radnika (diplomirani građevinski, mašinski, arhitektonski i inženjeri elektrotehnike).
U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ), tokom prošle godine organizovane su obuke polaznika za radna mesta: elektromonter, elektroinstalater, zavarivač i bravar-monter. Deset polaznika sa evidencije NSZ: elektromonteri, elektro-instalateri, elektromehaničari i radnici bez zanimanja koji imaju samo osnovnu školu prošli su obuku za radna mesta elektromontera i elektroinstalatera, a 12 zavarivača obučeno je za MAG i REL postupke zavarivanja. Za polovinu obučenih zavarivača „Amiga" je sprovela internu dokvalifikaciju za autogeno zavarivanje i gasno sečenje. Sedam polaznika završilo je alpinistički kurs u Ovčar Banji, za rad na visini. Za rukovanje kranom-građevinskom dizalicom obučena su tri polaznika. Starosna struktura radnika, koji su posle završene obuke primljeni u stalni radni odnos kreće se od 19 do 34 godine. Za 39 novoprimljenih radnika, zaposlenje u "Amigi"je prvo zaposlenje, a prošek starosti zaposlenih u našem pred uzeću je 40,5 godina.
Pre rasporedjivanja na radno mesto, svaki novozaposleni radnik prolazi obuku iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, upoznaje se sa opasnostima i štetnostima na radu, rizicima i merama za bezbedan i zdrav rad, na radnom mestu i u radnoj okolini. Takodje, vrši se obuka i upoznavanje sa procedurama i uputstvima integrisanog sistema kvaliteta koje Amiga poseduje. U okviru obavezne obuke radnik se upoznaje sa pravima i obavezama na radu i u vezi sa radom i vrše se testovi provere znanja iz navedenih oblasti. Nakon završene obuke svaki novozaposleni radnik dobija svu neophodnu i zakonom propisanu opremu za ličnu zaštitu i tek tada može da krene sa radom.
SADRŽAJ