ZAVRŠENI POSLOVI


VIP SALON - AERODROM „NIKOLA TESLA" BEOGRAD

Prvi posao je rekonstrukcija „Biznis kluba" u okviru Terminala 2, gde smo izvodili radove na enterijeru „Biznis kluba". Praktično, njegov prostor je prilagođen visokim zahtevima putnika biznis-klase na aerodromu. „Amiga" je uradila enterijer vrhunskog kvaliteta ovog luksuznog objekta za prihvat njihovih VIP (very important persons) putnika, odnosno onih koje prema ugovorima sa stranim kompanijama, tretiraju kao VIP klijente i smeštaju ih u posebne prostorije. U pitanju je zaseban deo aerodroma koji omogućava kompletan komfor za goste koji imaju taj režim putovanja. Radovi su bili dosta složeni, zato stoje projektna dokumentacija bila nedovoljno razrađena, l inače, radovi na aerodromu vrlo su specifični zato što su vezani za složene procedure ulaska, kontrolu policije itd. Specifičnost radova na ovom objektu predstavlja poštovanje bezbe-dnosnih procedura i rad na objektu koji je pod posebnim režimom rada, postoje to, praktično, državna granica u čijoj zoni se primenjuje kompletna bezbednosna provera za sve zaposlene i one koji ulaze ili izlaze iz objekta. - Ocenjeno je da je "Amiga" veoma uspešno izvela sve građevinsko zanatske radove, uključujući i enterijerske radove u najvećem delu sa sopstvenim tehničkim rešenjem. Nakon što je „Amiga" svoje radove završila krajem oktobra 2011. godine, a posle probnog rada, „Biznis klub" u okviru ovog visokoreprezentativnog objekta svečano je pušten u rad početkom decembra prošle godine - kaže za „Viziju 6" Aleksandar Tošković, direktor Predstavništva„Amige" u Beogradu.

KONTROLNI TORANJ ZA AERODROM „MORAVA" U LAĐEVCIMA

„Amiga" je bila nosilac konzorcijuma koji je, od temelja do krova, uključujući i kompletnu infrastrukturu, izgradio zgradu kontrolnog tornja aerodroma „Morava". Ovaj aerodrom u ataru tri sela Lađevci, Obrva i Katrga poslednjih meseci se, prema davnašnjoj ideji, iz vojnog ubrzano prilagođava za civilni vazdušni saobraćaj. Osim „Amige", kao vodećeg partnera, u konzorcijumu su bila i kraljevačka preduzeća ,,YU keops" i„Valve profil" i preduzeće„Saga" iz Beograda. Radovi su započeti početkom maja prošle godine, a 5. oktobra na aerodrom koji će ubuduće nositi ime„Morava" sleteo je prvi civilni avion veličine do 100 putnika u kojem je bio kompletan državni i vojni vrh Srbije, zatim rukovodstvo aerodroma "Nikola Tesla" Beograd i Agencije za kotrolu letenja. Time je ovaj, ranije isključivo vojni aerodrom počeo da funkcioniše kao mešovita vojno-civilna vazdušna luka. Kompletno praćenje i upravljanje prvog civilnog aviona obavljeno je pomoću novo-montiranih uređaja sa ovog kontrolnog tornja.
Vrednost investicije iznosila je više od dva miliona evra i zbog složenosti posla "Amiga"je kao nosilac Konzorcijuma, angažovala više od 50 kooperanata sa kojima u završnoj fazi na objektu bilo angažovano dnevno i više od 200 radnika - kaže za „Viziju 6" odgovorni koordinator radova ispred Konzorcijuma Zorica Stefanović.
U okviru projekta izvedeni su radovi na izgradnji kotlarnice, toplovoda, trafostanice, energetskog kabla, saobraćajne infrastrukture i parkirališta, sistema za snabdevanje vodom, uređaja za tretman otpadnih voda i sistema odvoda i kompletni komadno signalni radovi na postojećoj vojnoj pisti kako bi se ista uključila u sistem kontrolnog tornja za civilni aerodrom.
Gradnja kontrolnog tornja u Lađevcima predstavlja veliku referencu „Amigi", jer je naše preduzeće dokazalo da može da zadovolji sve uslove koje zahteva ovaj specifičan objekat u koji je ugrađena najmodernija oprema.
ZEMUNSKA PIJACA - JEDINSTVENA U SRBIJI

Sredinom decembra prošle godine završili smo sve radove i pustili u rad Zemunsku pijacu na Masarikovom trgu u Zemunu. Pijaca površine od oko 3.500 kvadratnih metara jedinstvena je u Srbiji, jer je projektovana kao dvofunkcionalna, zahvaljujući mobilnim tezgama. Danju će to biti pijaca sa trgovinama, a noću gradski trg sa raznim zabavnim i kulturnim sadržajima, po ugledu na pijace u brojnim evropskim gradovima. U ovoj fazi radova, porušili smo stare tezge, isporučili i postavili 44 montažna objekta sa svim priključcima, instalacijama i prilazima. U pitanju je potpuno novi sistem kontejnerskih objekata. Ovi montažni objekti namenjeni su za pružanje zanatskih usluga, u nekima su otvorene mesare ili trgovine za prodaju robe široke potrošnje.


KVANTAŠKA PIJACA - BEOGRAD

„Amiga" je završila i radove na rekonstrukciji Objekta "B" na beogradskoj Kvantaškoj pijaci. Radnici našeg preduzeća izveli su na Upravnoj zgradi JKP „Gradske pijace" građevinske i građevinsko-zanatske radove, električne instalacije i izradili nove instalacije strukturne mreže i video nadzora. U pitanju je sanacija objekta koji je bio u dosta lošem stanju, a sada predstavlja elitni poslovni prostor u kojem je od početka ove godine smešteno novo javno preduzeće„Beogradska veletržnica".


NOVE NIS-ove BENZINSKE STANICE U KRAGUJEVCU l NOVOM SADU

U okviru projekta kojim Naftna industrija Srbije (NIS) sprovodi program rekonstrukcije i izgradnje novih benzinskih stanica, „Amiga" je uspešno i u roku završila objekte u Kragujevcu i Novom Sadu. Na obe lokacije su, nakon rušenja postojećih objekata i demontaže postojeće opreme, po sistemu „ključ u ruke" izgrađeni objekti novih benzinskih stanica. Ovaj posao po-drazumevao je izvođenje, pre svega, mašinskih instalacija, ali i vodovodnih i elektroinstalacija, uključujući i završne i enterijerske radove na objektu. - Oba objekta su u funkciji, a „Amiga" očekuje da zbog dobro obavljenog posla na novim tenderima u NIS-u opet dobijemo priliku. Očekujemo da tokom ove godine nastavimo poslove na rekonstrukcijama benzinskih pumpi. Na bazi upravo dobrih iskustava koje je NIS imao sa„Amigom",kvalifikovali smo se za radove u okruženju. Konkurisaćemo za poslove, dakle ne samo u Srbiji, nego i u Bosni, Rumuniji i Bugarskoj, gde je „Gasprom" takođe prisutan - ocenjuje Aleksandar Tošković, direktor Predstavništva „Amige" u Beogradu.TS 110/35 NERESNICA - STABILNO NAPAJANJE STRUJOM ZA 14 NASELJA

U septembru prošle godine naše preduzeće je završilo prvu fazu građevinskih radova na izgradnji trafostanice Neresnica TS 110/35kV koja se nalazi u istoimenom mestu nedaleko od Kučeva. Investitor ovog je požarevačka „Elektromorava", kao deo privrednog društva „Centar" iz Kragujevca. Ova trafostanica će električnom energijom snabdevati konzum od četrnaest naselja površine 720 km2 i oko 20.000 stanovnika, od kojih oko 5.200 u samom Kučevu. Zbog toga je, svojim sredstvima, izgradnju TS 110/35 finansijski podržala Svetska banka za obnovu i razvoj. Kako je na svečanosti povodom završetka prve faze radova na ovom objektu istakao Gvozden Ilić, predsednik PD „Centar", neophodnost izgradnje elektroenergetskog objekta ovakvog tipa datira još od 2002. godine, zbog loših naponskih prilika u široj oblasti Kučeva, i velikih gubitaka u električnoj energiji konzuma napajanog iz postojeće trafostanice. Izgradnjom TS 110/35 kV Neresnica, dobiće se na kvalitetnijem napajanju šire oblasti Kučeva, Rabrova i Braničevskog okruga, čime se stvaranju preduslovi za širenje privredne delatnosti, razvoja turizma i kvalitetnijeg i nesmetanog napajanja konzuma. - Izgradnjom nove TS 110/35 kV Neresnica gubici električne energije na konzumu biće na godišnjem nivou smanjeni za oko 230.000 evra - rekao je Ilić

Pomoć lokalnom razvoju

Izgradnja TS Neresnica radi se u dve etape. Prva, realizovana, građevinska faza obuhvatila je izgradnju pristupnih puteva, nosača za opremu i temelja transformatora ostalih objekata infrastrukture. U međuvremenu, raspisan je konkurs za drugu fazu radova na kojem je izabrana „Amiga". U posao smo zvanično uvedeni sredinom januara. U toku je priprema proizvodnje čeličnih elemenata, odnosno priprema za radove na terenu, jer trenutni loši vremenski uslovi i niske temperature ne dozvoljavaju terenske radove. „Amiga" je ugovorila građevinske radove na temeljima i izgradnju komandne zgrade sa energetskom i upravljačko-zaštitom opremom. Prema recima Olivera Dulića, ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, zahvaljujući ovoj investiciji Kučevo, ali i kompletan region neće više imati problema da odgovore zahtevima budućih investitora. - Ovo predstavlja ključni preduslov za otvaranje moćne industrijske zone. Čuo sam, a taje veoma tužno, daje nekoliko velikih investitora odustalo od ulaganja u ovaj kraj zato što su imali problema sa strujom. Ova investicija je pokazatelj da Vlada Republike Srbije ulaže u razvoj manje razvijenih krajeva - rekao je ministar Dulić. Rok za završetak druge faze radova je maj ove godine.

SADRŽAJ