Dalekovod 110 kV

kv110kVU okviru projekta DV 110 kV br.1127 Kraljevo 1 – Kraljevo 2, uvođenje u TS Kraljevo 6 (Ribnica), u Ribnici, proizvedena su dva, a namontirano je ukupno tri do pet poligonalnih stubova (visine stubova 1 x 35m, 3 x 33m i 1 x 30 m).