Wi-Fi drvo

Wi-Fi drvo

Za potrebe Telekoma Srbije a.d. u decembru 2016.te godine proizvedena su i montirana prva četiri WiFi stuba, kojima su WiFi signalom pokrivene javne površine u– Beogradu. Ovo je deo pilot projekta koji smo realizovali u saradnji sa "Telekom Srbija" a.d. Projekat se nastavlja i u januaru mesecu. Ovim je "Telekom Srbija"  među prvim Evropskim operaterima krenuo u pokrivanje javnih površina besplatnim WiFi signalom.

 

Škola za zavarivače

Škola za zavarivače

Naše trajno opredeljenje je da školujemo i obučavamo sopstveni kadar. U novembru mesecu je započeta registracija Centra za zavarivanje kod Ministarstva prosvete.