PROIZVODNI PROGRAM

Stubovi za javno i reflektorsko osvetljenje

Stubovi za javno i reflektorsko osvetljenje

Proizvodnja stubova za javno i reflektorsko osvetljenje je nešto što Amigu karakteriše i čini prepoznatljivom od svog osnivanja. Amiga je danas vodeći regionalni proizvođač stubova za osvetljenje. Iza nas je 27 godina iskustva i kontinuiranog rada i usavršavanja u oblasti proizvodnje stubova javnog osvetljenja i visokih reflektorskih stubova, kako u pogledu kvaliteta i standarda, tako i u pogledu dizajna i primene novih tehnologija.
Razvili smo tri osnovne serije stubova za javno osvetljenje: cevni segmentni (CRS), konusni okrugli (KRS) i višeugaoni konusni (VRS), visine do 16m .
Stubove iz ove RI serije karakteriše nenametljiv dizajn ravnih l…

Čelično rešetkaste konstrukcije

Čelično rešetkaste konstrukcije

Zahvaljujući dobroj proizvodno tehnološkoj opremljenosti u mogućnosti smo da izrađujemo izuzetno komplikovane i zahtevne čelične konstrukcije. Bilo da se radi o obradi cevi velikih prečnika i debljina ili različitih hladno oblikovanih profila, laserskom, plazma ili gasnom sečenju limova, različitim tehnikama zavarivanja, uključujući i robotsko, antikorozivnoj zaštiti, u mogućnosti smo da odgovorimo na različite  tehničke zahteve i potrebe klijenata.
Izrada projekata i priprema radioničke dokumentacije u najsavremenijim softverskim alatima, kao i primena savremenih CNC mašina i robota omogućava nam visoku tačnost i preciznost izrade konstr…

Dalekovodni i telekomunikacioni stubovi

Dalekovodni i telekomunikacioni stubovi

Sa preko 1000 telekomunikacionih stubova različitih tipova, proizvedenih za potrebe različitih operatera mobilne telefonije u Srbiji, Evropi i Africi, kao i stubova za prenos digitalnog TV signala, visina i preko 120m, Amiga je stekla  ogromno, i na ovim prostorima jedinstveno, iskustvo u projektovanju, proizvodnji i montaži ove vrste stubova.
U proizvodnom programu su stubovi kao prostorne rešetke trostranog i četvorostranog preseka, kao i monolitni cevni stubovi. Svi su montažno demontažne konstrukcije urađene od bešavnih debelozidnih cevi, valjanih profila ili višeugaonih cevi. Spajanje elemenata je preko vijaka. Antikorozivna zaštita…

Dekorativno osvetljenje i parkovska oprema

Dekorativno osvetljenje i parkovska oprema

Proizvodnja dekorativnih livenih stubova javne rasvete i urbanog mobilijara je jedna od najprepoznatljivijih i najdugotrajnih Amiginih programa. Nema grada u Srbiji, a gotovo da nema ni u regionu u kome nismo osvetlili i ukrasili glavne ulice, pešačke zone, šetališta i parkove.
Veliki broj različitih modela, kao i spremnost da se izađe u susret novim arhitektonskim i dizajnerskim zahtevima čine nas prepoznatljivim u ovom segmentu.     
Kao materijal za izradu dekorativnih kandelaberskih stubova koristi se liveni silumin, sivi liv, bronza, aluminijumski ili čelični profili i poliester.…