Farme

U Lajkovcu smo na prostoru od 10ha izgradili 12 proizvodnih i nekoliko pratećih objekata, u ukupnoj površini oko 22.000 kvadratnih metara sa kompletnom infrastrukturom. I pored teških geomehaničkih uslova i veoma nepovoljnih vremenskih prilika, farma je izgrađena i puštena u punom proizvodnom kapacitetu za sedam meseci. U zavisnosti od faze izgradnje na terenu u Lajkovcu bilo je od 70 do 130 radnika Amige, svih profila i veliki broj mašina i opreme.
Ovaj reprezentativni agroindustrijski objekat je prema priznanju invsetitora, “Vindija” iz Varaždina, jedan od najmodernijih tog tipa u jugoistočnoj Evropi. Struktura i kvalitet izgrađenih objekata i ugrađene opreme daleko prevazilaze minimalne standarde propisane za proizvodnju ovog tipa.
Na bazi pozitivnog iskustva u realizaciji ovog projekta, za istog investitora uradili smo još dva proizvodna objekta u Plandištu : klanicu i još jednu farmu za uzgoj, manjeg kapaciteta.

Vindija Lajkovac

 Vinđija - Lajkovac  Vinđija - Lajkovac  Vinđija - Lajkovac

Vindija Plandište

 Vinđija  Vinđija