Dalekovod 10kV i 35kV Ljig

 Dalekovod 10kV i 35kV Ljig  Dalekovod 10kV i 35kV Ljig  

U februaru i martu ove godine zavrseni su kompletni radovi na kolizijama DV 10kV i 35kV sa novim autoputem Lajkovac-Ljig. U toku je primopredaja radova.