Naučno tehnološki park Novi Sad

 Naučno tehnološki park Novi Sad  Naučno tehnološki park Novi Sad  Naučno tehnološki park Novi Sad

Zavrsetak prve faze izgradnje objekta Naučno-tehnološkog parka u N.Sad je u planu u naredna 2 meseca. Trenutno se izvode radovi na elektro-energetskim, telekomunikacionim, mašinskim i instalacijama sprinklera, montaži razvodnih ormana i šinskog razvoda.